Gebeden die vermag veel (Deel II)

Geplaatst door in januari 3, 2011

Belijdt daarom elkander uw zonden aan een andere, en bidt voor elkander, opdat gij genezen worden. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel (James 5: 16).

Wat is de biecht? Belijdenis is toegeven aan verkeerd doen. Belijdenis gaat samen met berouw, omdat repentancen is een spijt voor het doen van verkeerde. Als wij belijden, dat is toegeven dat onze zonden zullen we met God verzoend. Bekentenis in combinatie met berouw opbrengst van de vruchten van gerechtigheid. En het is rechtvaardig leven dat is de sleutel tot het hebben van een relatie met God.

Wat weerhoudt ons groeiende is de misvatting dat als gelovigen we al een actieve relatie met God te hebben. Men kan deelnemen erediensten en hebben nog steeds geen relatie met God. De Farizeeën waren vurige aanbidders die bevestigde de wetten, ze nog steeds niet weten dat God (Ik, Johannes 2: 4). Als we een relatie hebben met God, zullen we eens met God en met Hem wandelen.

Barrières tussen God en de mens

Er zijn dingen in ons leven die onze wandel met God belemmeren. Een van die belemmeringen zijn onze zonden. Onze zonden in de weg staan van onze gebeden vandaar de noodzaak om te bekennen. God kan ons niet horen vanwege onze zonden. Voor het verwijderen van de barrières, we moeten bekennen en berouw van onze zonden. “Behouden, de hand des Heren is niet verkort, dat het niet kan opslaan; noch zijn oor is niet zwaar, dat het niet kan horen: Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat hij niet horen” (Jesaja 59: 1-2).

Anderen vergeven

God zal ons horen en schenk ons overlijdeniveness Als we ons oprecht hem vragen. Zodra we zijn vergeven, ook wij iets om anderen te vergeven. Hoewel we hebben bekeerd van onze zonden, maar onze gebeden zullen niet worden gehoord, tenzij wij ook anderen vergeven (St. Matthew 6: 14).

De reinigende kracht van de Biecht

Belijd je fouten…opdat gij genezen worden. David was hersteld na biecht en berouw (Psalmen 51). Peter huilde bitter na opzegging van Jezus drie keer, en Paulus bekend dat hij vervolgde de Kerk van God. Men kan zich afvragen, hoe werkt belijdenis ons genezen? Als we belijden onze zwakheden en zonden aan God, we de zonde van haar macht te ontwapenen. Om de zonde te verslaan, belijden en breng het aan het licht. Zonde gedijt en overleeft in de duisternis, en verbergt in het geheim. Enige zonde verpleegd in het geheim winsten kracht en sterkte.

Het is in dit licht dat ons verteld “belijden uw elkander, dat gij gezond” (James 5: 16). Bekentenis zal ons te reinigen en vrede brengen in ons leven en in onze relaties. De reinigende werking van de biecht zal spirituele genezing en herstel mogelijk maken. Omgekeerd, zonde produceert schuld. Het is de schuld die de genezing belemmert. Healing brengt vrede, maar schuldgevoel brengt schaamte en kwelling. Jezus zei: “gij zult rust vinden voor uw zielen” (St. Matthew 11: 30). Tot die rust vinden moeten we bereid zijn te gaan om hem te, en geef hem al onze lasten door te bekennen ze met de intentie om te kunnen afwenden (St. Matthew 11: 28-29).

De Heer is klaar om u te ontvangen

Wat een zegen dat God staat klaar om ons te ontvangen (Jesaja 1: 18-19). Het enige wat we moeten doen is terug te keren naar hem en hem zoeken met heel ons hart (Jeremia 29: 13). Behouden, Ik sta aan de deur, en Ik klop: indien iemand Mijn stem zal horen, en open de deur, Ik zal in bij hem, en maaltijd met hem, en hij met Mij (Openbaring 3: 20).

Er is genezing

Er is genezing als we belijden (James 5: 16). Er is genezing wanneer wij ons bekeren, “Als mijn volk, die worden genoemd door mijn naam, zich verootmoedigt, en bid, en Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen. Nu zullen Mijn ogen open, en mijn oren zijn tot het gebed dat wordt gemaakt in deze plaats (II Kronieken 7: 14-15). We moeten niet vergeten dat als een voorwaarde. Als we onszelf niet vernederen, als we niet bid dan zullen we niet de belofte van vergeving en genezing te ontvangen.

Bekentenis zal onze gebeden krachtdadige maken. Het is de krachtdadige gebeden die veel gebruik maken. Laat ons al onze zonden te brengen voor hem, zodat we kunnen worden geheeld en hersteld door Hem, die in staat is om ons te houden van het vallen (Jude 1: 24). Wanneer we hem, Hij zal bij ons terecht.

Meditatie: Bekeer ons tot U, O Heer, en zo zullen wij bekeerd; vernieuw onze dagen als van ouds (Klaaglied 5: 21).

Over de auteur

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (St. John 17: 3).

Reacties

2 Antwoorden “Gebeden die vermag veel (Deel II)”

  1. Zeer goed artikel I like it. Hoe dan ook elke keer voordat we bidden moeten we anderen te vergeven, zodat onze vader in de hemel ons zal vergeven. God zegene u.

  2. Ouderling Nicholas Chibanda zegt:

    Prachtige en ware artikel. De Schrift zegt:, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons onze zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Moge God u zegenen met meer inspiratie, zodat u in staat om te blijven inspireren ons allen zal zijn.

Laat een reactie achter

BELANGRIJK! Om te kunnen gaan, moet u de volgende eenvoudige wiskunde op te lossen (dus we weten dat je een mens bent) :-)

Wat 4 + 8 ?
Laat deze twee gebieden zoals het is: