Gebeden die vermag veel (Deel II)

Geplaatst door in januari 3, 2011

Belijdt daarom elkander uw zonden aan een andere, en bidt voor elkander, opdat gij genezen worden. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel (James 5: 16).

Wat is de biecht? Belijdenis is toegeven aan verkeerd doen. Belijdenis gaat samen met berouw, omdat repentance is een spijt voor het doen van verkeerde. Als wij belijden, that is admit our sins we will be reconciled to God. Confession when combined with repentance yield the fruits of righteousness. And it is righteous living which is key to having a relationship with God.

Wat weerhoudt ons groeiende is de misvatting dat als gelovigen we al een actieve relatie met God te hebben. Men kan deelnemen erediensten en hebben nog steeds geen relatie met God. De Farizeeën waren vurige aanbidders die bevestigde de wetten, ze nog steeds niet weten dat God (Ik, Johannes 2: 4). Als we een relatie hebben met God, zullen we eens met God en met Hem wandelen.

Barriers between God and man

Er zijn dingen in ons leven die onze wandel met God belemmeren. Een van die belemmeringen zijn onze zonden. Onze zonden in de weg staan van onze gebeden vandaar de noodzaak om te bekennen. God kan ons niet horen vanwege onze zonden. Voor het verwijderen van de barrières, we need to confess and repent from our sins. “Behouden, de hand des Heren is niet verkort, dat het niet kan opslaan; noch zijn oor is niet zwaar, dat het niet kan horen: Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat hij niet horen” (Jesaja 59: 1-2).

Anderen vergeven

God zal ons horen en schenk ons forgiveness Als we ons oprecht hem vragen. Zodra we zijn vergeven, ook wij iets om anderen te vergeven. Though we have repented from our sins, maar onze gebeden zullen niet worden gehoord, tenzij wij ook anderen vergeven (St. Matthew 6: 14).

De reinigende kracht van de Biecht

Belijd je fouten…opdat gij genezen worden. David was hersteld na biecht en berouw (Psalmen 51). Peter huilde bitter na opzegging van Jezus drie keer, and Paul confessed that he persecuted the Church of God. One may ask, hoe werkt belijdenis ons genezen? Als we belijden onze zwakheden en zonden aan God, we disarm the sin of its power. To defeat sin, confess it and bring it to light. Sin thrives and survives in darkness, and hides in secret. Any sin nursed in secret gains power and strength.

It is in this light that we are toldconfess your faults one to another that ye may be healed” (James 5: 16). Confession will cleanse us and bring peace in our lives and in our relations. The cleansing effect of confession will allow spiritual healing and restoration. On the contrary, sin produces guilt. It is guilt which hinders healing. Healing brings peace, but guilt brings shame and torment. Jesus saidye shall find rest unto your souls” (St. Matthew 11: 30). To find that rest we must be willing to go to him, and give him all our burdens by confessing them with the intention to turn away from them (St. Matthew 11: 28-29).

The Lord is ready to receive you

What a blessing that God is ready to receive us (Jesaja 1: 18-19). All we have to do is return to him and seek him with our whole hearts (Jeremia 29: 13). Behouden, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, Ik zal in bij hem, en maaltijd met hem, en hij met Mij (Openbaring 3: 20).

There is healing

There is healing when we confess (James 5: 16). There is healing when we repent, “If my people, which are called by my name, zich verootmoedigt, en bid, en Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen. Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer that is made in this place (II Kronieken 7: 14-15). We must remember that if is a condition. If we do not humble ourselves, if we do not pray then we will not receive the promise of forgiveness and healing.

Confession will make our prayers effectual. It is the effectual prayers that avail much. Let us bring all our sins before him, so that we can be healed and restored by Him who is able to keep us from falling (Jude 1: 24). When we turn to him, He will turn to us.

Meditatie: Turn thou us unto thee, O Heer, and we shall be turned; renew our days as of old (Lamentation 5: 21).

Over de auteur

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (St. John 17: 3).

Reacties

2 Antwoorden “Gebeden die vermag veel (Deel II)”

  1. Very good article I like it. Anyway every time before we pray we must forgive others so that our father in heaven will forgive us. God bless you.

  2. Ouderling Nicholas Chibanda zegt:

    Wonderful and true article. The Scripture says, “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. May God bless you with more inspiration, so that you will be able to continue inspiring us all.

Laat een reactie achter

BELANGRIJK! Om te kunnen gaan, moet u de volgende eenvoudige wiskunde op te lossen (dus we weten dat je een mens bent) :-)

Wat 5 + 10 ?
Laat deze twee gebieden zoals het is: